Sanofi

Voor onze klant Sanofi ontwikkelen wij voor diverse geneesmiddelen de strategie, marketing en communicatie. On- en offline. Zowel voor de zorgverlener als de patiënt.

Introductie Borstkanker

Wij kregen de vraag voor de introductie van een geheel nieuwe test voor het beoordelen of er een hoog of laag risico bestaat op uitzaaiing van borstkanker. Een genexpressietest op basis van de analyse van 70 genen van de borsttumor. Bij de introductie een geheel nieuwe benadering van risicobepaling op uitzaaiing en daarmee het wel of niet inzetten van een zwaar belastende en kostbare chemotherapie.

Uitdaging

De uitdaging zat in de positie van de compleet nieuwe test en technologie. Diverse specialisten inzicht geven in de voordelen van de test. Zorgverzekeraars overtuigen van het nut van de test en de kostenbesparing op chemotherapie. Patiënten informeren over borstkanker en de eventuele gevaren van uitzaaiing. Het in breed verband communiceren dat de genexpressietest een betekenisvolle test is die meer zekerheid geeft over de eventuele toekomstige gevaren en de juiste behandeling.

Oplossing/resultaat

Een intensieve campagne is opgezet richting zorgspecialisten, zorgverzekeraars en patiënten met naasten. Zorgspecialisten werden benaderd met traditionele media en zorgverleners met intensief bezoek. Patiënten en naasten werden online geïnformeerd over de voordelen van de test en geattendeerd op het vragen naar de test bij de specialist. De bekende push-pull strategie die uitstekend werkte. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben de test opgenomen in hun pakket.

Introductie cholesterol

Voor de introductie van een nieuw cholesterol product werden wij gevraagd met betrekking tot strategie en communicatie. Patiënt centraal en het ontzorgen van de zorgverlener.

Uitdaging

De uitdaging zat in de moeilijkheidsgraad van voorschrijven met een beperkte vergoeding in eerste instantie. Veel werk voor de zorgverlener. Daarnaast een éénduidige informatie en begeleiding van de patiënt met (familiair) verhoogd cholesterol. Het betreft een nieuwe therapeutische klasse, hetgeen extra communicatie met zich meebracht.

Oplossing

Voor de zorgverlener werd naast de communicatie van alle basale intrinsieke eigenschappen een handzame map ontwikkeld met alle benodigde documenten voor het voorschrijven en de vergoeding. Zowel digitaal als in print. De levering, instructies en begeleiding werd door een derde partij uitgevoerd. De zorgverlener wordt maximaal ontzorgd. Voor de patiënt is er een uitgebreid startpakket met alle nodige informatie, prikinstructies en materiaal.

De aanpak zorgt voor een snelle inzet van het geneesmiddel door de zorgverlener vanwege effectiviteit, voorschrijf gemak en goede begeleiding van de patiënt.

Introductie Diabetes

Wij ontvingen een vraagstuk voor het uitrollen van een nieuw diabetes geneesmiddel. Nieuw, echter op basis van een bestaande, bekende therapeutische klasse.

Uitdaging

Een nieuw middel in een overvolle markt met veel aanbieders. Groot en groeiend potentieel met veel belang voor alle partijen. Daarnaast extra (tegen)druk door bestaande formularia en overeenkomstige producten.

Oplossing

Strategische opbouw vanuit bestaande voorschrijf ‘gewoontes’ en differentiatie naar patiëntprofielen. Dit verschafte ruimte voor inzet van het nieuwe geneesmiddel. In korte tijd flink marktaandeel. Daarnaast veel aandacht (on- en offline) voor de diabetespatiënt in de vorm van voorlichting over diabetes en het gebruik van het geneesmiddel.