Agents of Change for 27 years

Veranderingen in gang zetten zit in ons DNA. Optimaliseren van het bereik middels Strategie, Content Marketing en Customer Value is nodig in het constant veranderende zorglandschap.

Ontmoet ons en ontdek hoe wij het verschil maken voor jou.

Al 27 jaar zijn wij werkzaam binnen de gezondheidszorg. Middels onze drie expertises, Brand Strategy, Content Marketing en Customer Value, weten wij de zorgprofessional in zijn of haar online en offline wereld te bereiken.   

Waarde creëren voor je klanten

Wij helpen onze klanten in de zorg om in hun specifieke markt de meest gerespecteerde brand te worden en waarde te creëren voor hun klanten. Een brand dat inspireert en dat zijn klanten op een creatieve manier weet te verrassen aansluitend bij persoonlijke voorkeuren voor inhoud, stijl en medium op welk moment dan ook.

Change is Needed

‘Make believe’ ligt achter ons. Vind de balans tussen ‘push and pull’ en vind aansluiting bij het individu.

Ontmoet ons en ontdek hoe wij het verschil maken voor jou.

De juiste balans tussen ‘push and pull’

De zoektocht naar de unieke positionering in het brein van de klant is steeds belangrijker. Het tijdperk van eenvoudig ”make believe” (push) ligt achter ons. Een merkpositionering kon aan de tekentafel verzonnen worden. Nu niet meer.

Professionals in de zorg vinden dat ze niet altijd de informatie krijgen die ze nodig hebben. Door de komst van het internet, Google en sociale media nemen ze meer en meer zelf het initiatief om de informatie te verkrijgen die ze nodig hebben op een voor hun geschikt moment.

Communicatie die direct aansluit bij de persoonlijke wensen van de ontvanger, is essentieel. Kennis van de actuele ontwikkelingen in de zorg en die van de instelling van de ontvanger is noodzakelijk. Interactie is daarom belangrijk: om te communiceren en om de relevantie van de informatie te toetsen.

Creators of Change

Strategische denkers, verbinders van individuen, ontwikkelaars van relevantie en waarde, bouwers van ‘Integrated Brand Stories’.

Ontmoet ons en ontdek hoe wij het verschil maken voor jou.

Wij helpen bedrijven in de ‘Healthcare Industry’ om hun klantcontact en de impact hiervan te maximaliseren met een optimale branding. Onze overtuiging is dat mensen openstaan voor content en oplossingen als deze relevant is en waarde oplevert voor hen!

Brand Strategy:

Kennis van de zorgmarkt is essentieel. Wij ontwikkelen dit door veel te observeren, te praten, trends te ontdekken en te doen. Verder willen wij goed begrijpen wat de klant wil om zo aansluiting te vinden. Daarbij hebben wij veel ervaring om te werken met ‘Global Campaigns’ en deze door te vertalen naar de juiste lokale strategie.

Content Marketing:

Relevantie en toegevoegde waarde in plaats van commerciële communicatie rondom producten is tegenwoordig essentieel. Het is daarom van belang om met andere relevante content in de vorm van tekst, beeld, video, infographics etc te komen. Content die zal aansluiten bij de individuele behoefte en een aantrekkende werking heeft tussen zorgprofessionals.

Customer Value:

Het verhogen van de strategische waarde van een product heeft alles te maken met de positionering. Zeker als een product makkelijk vervangbaar is of concurrenten heeft. Hoe beter je dan in staat bent om met je brand barrières op te lossen of weet mee te denken hoe patiënten of zorgprofessionals ontzorgd worden, hoe meer je dan de zorgprofessional weet te binden aan je.

‘The Holy Grail’:

Wij zijn van mening dat ‘The Holy Grail’ binnen de branding van je producten bereikt wordt wanneer je de algemene product strategie weet te verbinden aan een content marketingplan en aan projecten die waarde opleveren voor de patiënt en de klant. Op basis van deze drie pijlers kun je krachtige brands ontwikkelen die meer zijn dan het product alleen. Dit zijn brands die inspireren, voor relevantie zorgen en je klanten meer waarde biedt dan het product alleen.     

Change by process and technique

Relevantie + waarde omhoog = betrokkenheid + frequentie klantcontact omhoog.

Ontmoet ons en ontdek hoe wij het verschil maken voor jou.

Doelgroepen bestaan niet meer!

Bij SCORE streven wij naar de optimale afstemming tussen ‘push en pull’. De huidige overkill aan informatie vraagt hierom. Doelgroepen bestaan niet meer en er moet steeds meer op de individuele behoefte worden afgestemd om relevant en waardevol te zijn.

We combineren analyse met creatie niet alleen op inhoud maar ook middels proces en techniek. Daardoor leren wij samen met onze klant de unieke eigenschappen van hun brand, markt en klanten kennen. SCORE zorgt ervoor dat er aansluiting gevonden wordt bij het individu en dat de relevantie van de informatie wordt verhoogd. Wanneer dit lukt zal de betrokkenheid vanuit de individuele klant omhoog gaan en zal er meer ruimte ontstaan voor customer engagement. De inzichten die hieruit volgen zullen een bron van inspiratie opleveren voor u en ons om tot relevante communicatiemiddelen, content en waardecreatie te komen.