Als u hier via een zoekmachine terecht bent gekomen, kunt u
hier klikken voor de homepagina.

Introductie

Verandering in de communicatie vanuit de farmaceutische en medical device industrie naar hun klanten is noodzakelijk. Wij helpen hierbij. Het tijdperk van eenvoudige communicatie en promotie in deze markt ligt achter ons. Een merkpositionering kon aan de tekentafel verzonnen worden. Met voldoende mediadruk en artsenbezoek kon je het product ‘in de pen’ krijgen. Nu niet meer. Tegenwoordig vinden professionals in de zorg dat ze niet altijd díe informatie krijgen die ze zelf denken nodig te hebben. Professionals nemen steeds meer zelf het initiatief om de informatie te vergaren waar en wanneer ze willen. Ook wordt de toegang tot de medewerkers in zorginstellingen voor de industrie beperkt. Het is daarom steeds belangrijker aan het worden om communicatie te vinden die direct aansluit bij de persoonlijke wensen van de ontvanger. Kennis van de actuele ontwikkelingen in de zorg en die van de instelling van de ontvanger is een must om mensen persoonlijk te bereiken. Zo wordt de zoektocht naar de unieke positionering in het brein van de klant steeds belangrijker.

Waarom doen wij wat we doen?

SCORE is een fullservicebureau dat zich binnen de farmaceutische en medical device industrie richt op communicatie, reclame, product marketing, content marketing en customer value creatie. Zo eigenwijs als wij zijn, kiezen wij voor een andere insteek en streven wij naar verandering. Wij geloven namelijk dat je nog steeds iedereen kan bereiken die je wilt. Iedereen staat open voor content en oplossingen mits deze maar relevant zijn en waarde opleveren voor hen. Wij zien dat de actuele ontwikkelingen in de zorg veel onrust en uitdaging met zich meebrengt. Informatie mist de relevantie van het moment en sluit dus niet aan bij de behoefte. Daarom zorgen wij ervoor dat je aansluiting vindt bij die van de uitdaging, verandering en persoonlijke behoeften. Een krachtige brand communiceert met informatie die persoonlijk en waardevol is. Daarnaast helpt het dat wij de ‘do’s and don’ts’ begrijpen van de industrie en de zorg. We hebben zelf jaren gewerkt binnen deze wereld en daarom begrijpen wij dat er verandering nodig is op het gebied van communicatie, marketing en reclame. Onze passie is om onze klanten te helpen zodat zijn hun verhaal kunnen blijven vertellen aan de mensen die er voor hun toe doen.

Hoe realiseren wij onze waarom?

Bij SCORE combineren wij de strategische analyse met creatie, niet alleen qua inhoud maar ook qua proces. Daardoor leren wij samen met onze klanten de bijzonderheden van hun brand, doelgroep en specifieke zorgmarkt kennen. Door het vergaren van die kennis weten onze klanten de optimale afstemming te vinden tussen ‘push’ en ‘pull’. Bij ieder project scheppen we de effectieve mix van creatie, design, klantfocus, analyse, innovatie, voorwaartse energie en inzet van data. Wij sluiten aan bij het individu en verhogen relevantie van de content. Wanneer dit lukt zal de betrokkenheid vanuit de individuele klant omhooggaan en zal er meer ruimte ontstaan voor customer engagement. De inzichten die hieruit volgen zullen een nieuwe bron van inspiratie opleveren voor u en ons om tot relevante communicatiemiddelen, content en waarde creatie te komen.

Welk resultaat kun je verwachten?

SCORE helpt farmaceutische en de medtech industrie om hun klantcontact en de impact hiervan te maximaliseren met een scherpe branding. Onze basis is creativiteit*! Op basis van drie elementen proberen wij waarde toe te voegen in de zorg:

  1. Wij creëren nog steeds met veel plezier klassieke marketingmaterialen die in lijn zijn met de global/lokale productmarketingstrategie. Het gaat hierbij vaak om detail aids, mailingen, websites, leave behinds en patiëntmaterialen.
  2. Wij pakken altijd graag de uitdaging op om meer balans te krijgen tussen je ‘push and pull’ strategie. Wij maken hierbij gebruik van de customer journey en vertalen de uitkomst naar relevante content en waarde toevoegende oplossingen. Dit kunnen bijvoorbeeld campagnes zijn om de lancering van een nieuw product middels een online content marketingplan te ondersteunen. Er zal een pull strategie ontwikkeld worden om klanten in de ‘sales funnel’ van attentie naar actie te krijgen op basis van content die voor hun waardevol is.   
  3. Als laatste streven wij altijd naar het bouwen van sterke brands door te kiezen voor een integrale aanpak. Wij zoeken daarom naar een verbinding tussen alle activiteiten die je ontwikkelt binnen de drie pijlers: product marketing, content marketing en customer value. Het gaat erom dat je een optimale branding creëert die meer is dan het product alleen. Door het verbinden van alle activiteiten aan het product wordt het een brand dat inspireert, voor relevantie zorgt en waarde creëert.

Kortom, naar onze mening kunnen wij de waarde creëren die nodig is om onze passie na te streven. Wij willen namelijk dat onze klanten hun verhaal kunnen blijven vertellen aan de mensen die er voor hun toe doen. Onze methodiek van werken hebben wij gekscherend de ‘The Holy Grail’ genoemd. Want wanneer je ‘The Holy Grail’ hebt gevonden, spreek je van een brand in zijn meest perfecte uitvoering en dat in communicatie meegaat met de tijd.

*Uit onderzoek blijkt dat een euro besteed aan een campagne die als creatief wordt beoordeeld, bijna twee keer zoveel impact heeft op verkopen, dan een euro die wordt uitgegeven aan een campagne die laag scoort op creativiteit. Dit effect neemt toe als een campagne langer en breder wordt ingezet. Creativiteit is daarmee nog altijd het magische ingrediënt voor goede communicatie (bron: Harvard Business Review, June 2013).

Pharma communication | Farma communication | Healthcare communication | Medical communication | Social media communication | Pharma design | Farma design | Healthcare design | Medical design | Social media design | Pharma marketing | Farma marketing | Healthcare marketing | Medical marketing | Social media marketing | Pharma strategy | Farma strategy | Healthcare strategy | Medical strategy | Social media strategy | Pharma reclamebureau | Farma reclamebureau | Healthcare reclamebureau | Medical reclamebureau | Social media reclamebureau